{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam"Hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam"/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/18/2021 5:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngTinHoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam"/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/18/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhhoat-dong-huong-ung-ngay-quyen-cua-nguoi-tieu-dung-viet-nam
Điểm sáng của tăng trưởng kinh tế Bến Tre năm 2020Điểm sáng của tăng trưởng kinh tế Bến Tre năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 2:00 PMNo2Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinĐiểm sáng của tăng trưởng kinh tế Bến Tre năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 2:00 PMNoĐã ban hànhdiem-sang-cua-tang-truong-kinh-te-ben-tre-nam-2020
Diễn đàn Mekong Connect 2020: đưa sản phẩm  dịch vụ Đồng bằng sông Cửu Long vào chuỗi giá trị toàn cầuDiễn đàn Mekong Connect 2020: đưa sản phẩm  dịch vụ Đồng bằng sông Cửu Long vào chuỗi giá trị toàn cầu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động công thương; Xúc tiến thương mạiTinDiễn đàn Mekong Connect 2020: đưa sản phẩm  dịch vụ Đồng bằng sông Cửu Long vào chuỗi giá trị toàn cầu/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhdien-dan-mekong-connect-2020-dua-san-pham-dich-vu-dong-bang-song-cuu-long-vao-chuoi-gia-tri-toan-cau
Kết quả kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2020Kết quả kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNo2Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinKết quả kiểm tra giá bán lẻ điện sinh hoạt tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà cho thuê tháng năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhket-qua-kiem-tra-gia-ban-le-dien-sinh-hoat-tai-cac-dia-diem-kinh-doanh-dich-vu-nha-cho-thue-thang-nam-2020
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG GẮN VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠOXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG GẮN VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐỊA PHƯƠNG GẮN VỚI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhxay-dung-va-phat-trien-thuong-hieu-dia-phuong-gan-voi-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao
HỘI NGHỊ GIAO BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAMHỘI NGHỊ GIAO BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 4:00 PMNo2Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinHỘI NGHỊ GIAO BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG  CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhhoi-nghi-giao-ban-giam-doc-so-cong-thuong-cac-tinh-thanh-pho-khu-vuc-phia-nam
Giải pháp phát triển làng nghề và phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thônGiải pháp phát triển làng nghề và phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinGiải pháp phát triển làng nghề và phát triển thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/7/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhgiai-phap-phat-trien-lang-nghe-va-phat-trien-thuong-hieu-cho-san-pham-cong-nghiep-nong-thon
Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển TMĐT giữa Sở Công Thương Bến Tre và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)Chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển TMĐT giữa Sở Công Thương Bến Tre và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMNo5Đã ban hành135000Hoạt động công thương; Xúc tiến thương mạiTinChương trình thỏa thuận hợp tác phát triển TMĐT giữa Sở Công Thương Bến Tre và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhchuong-trinh-thoa-thuan-hop-tac-phat-trien-tmdt-giua-so-cong-thuong-ben-tre-va-hiep-hoi-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-vecom
Một số lưu ý khi xuất khẩu măng cụt tươi sang thị trường Trung QuốcMột số lưu ý khi xuất khẩu măng cụt tươi sang thị trường Trung Quốc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMNo1Đã ban hành135000Xúc tiến thương mạiTinMột số lưu ý khi xuất khẩu măng cụt tươi sang thị trường Trung Quốc/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/18/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhmot-so-luu-y-khi-xuat-khau-mang-cut-tuoi-sang-thi-truong-trung-quoc
Diễn biến thị trường than hoạt tính được chế biến từ than gáo dừaDiễn biến thị trường than hoạt tính được chế biến từ than gáo dừa/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Thông tin dừaTinDiễn biến thị trường than hoạt tính được chế biến từ than gáo dừa/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhDua
Giá cả thị trường dầu dừa và các sản phẩm dừa tuyển chọn tháng 7/2020Giá cả thị trường dầu dừa và các sản phẩm dừa tuyển chọn tháng 7/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Giá cả thị trường dầu dừa và các sản phẩm dừa tuyển chọn tháng 7/2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhDua
Sở Công Thương Bến Tre tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượuSở Công Thương Bến Tre tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu/PublishingImages/qchnthr20image001.jpg
11/3/2020 5:00 PMYes14Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinSở Công Thương Bến Tre tổ chức phổ biến văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu/PublishingImages/qchnthr20image001.jpg
11/3/2020 5:00 PMYesĐã ban hànhso-cong-thuong-ben-tre-to-chuc-pho-bien-van-ban-phap-luat-ve-san-xuat-kinh-doanh-ruou
Lớp tập huấn "Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công trên sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2020"Lớp tập huấn "Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công trên sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2020"/PublishingImages/tmdt2020.jpg
11/3/2020 5:00 PMNo10Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinLớp tập huấn "Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công trên sàn giao dịch thương mại điện tử năm 2020"/PublishingImages/tmdt2020.jpg
11/3/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhlop-tap-huan-chuyen-doi-so-va-xay-dung-he-thong-kinh-doanh-online-thanh-cong-tren-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu-nam-2020
Đại hội thường niên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu HòaĐại hội thường niên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa
10/29/2020 4:00 PMNo2Đã ban hành135000Hoạt động công thươngTinĐại hội thường niên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Châu Hòa
10/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhdai-hoi-thuong-nien-hop-tac-xa-dich-vu-nong-nghiep-chau-hoa
Hoạt động ngành Công Thương tháng 10 năm 2020Hoạt động ngành Công Thương tháng 10 năm 2020
10/29/2020 4:00 PMNo2Đã ban hành135000Hoạt động công thươngHoạt động ngành Công Thương tháng 10 năm 2020
10/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhhoat-dong-nganh-cong-thuong-thang-10-nam-2020
Tỉnh Bến Tre tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa  giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020Tỉnh Bến Tre tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa  giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 2:00 PMNo8Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Tỉnh Bến Tre tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa  giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị “Tổng kết hoạt động bán hàng đa cấp năm 2019 khu vực phía Nam”Hội nghị “Tổng kết hoạt động bán hàng đa cấp năm 2019 khu vực phía Nam”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2020 3:00 PMNo42Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Hội nghị “Tổng kết hoạt động bán hàng đa cấp năm 2019 khu vực phía Nam”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Chương trình Hợp tác Thương mại giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố  Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025Chương trình Hợp tác Thương mại giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố  Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNo50Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Chương trình Hợp tác Thương mại giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố  Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt và tặng quà tết Trung thu  cho các em thiếu nhi năm 2020Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt và tặng quà tết Trung thu  cho các em thiếu nhi năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNo50Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt và tặng quà tết Trung thu  cho các em thiếu nhi năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025Hội nghị thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNo51Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Hội nghị thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/7/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Hoạt động ngành Công Thương 9 tháng đầu năm 2020Hoạt động ngành Công Thương 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 11:00 AMNo107Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Hoạt động ngành Công Thương 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh  tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nướcHợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh  tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 11:00 AMNo202Đã ban hànhHoạt động công thương; Thông tin dừa(None)Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh  tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Cộng đồng dừa quốc tế phản đối kịch liệt đối với lời cảnh báo không tiêu thụ dầu dừa từ Văn phòng khu vực của WHO ở phía đông Địa Trung HảiCộng đồng dừa quốc tế phản đối kịch liệt đối với lời cảnh báo không tiêu thụ dầu dừa từ Văn phòng khu vực của WHO ở phía đông Địa Trung Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 5:00 PMNo240Đã ban hànhThông tin dừa(None)Cộng đồng dừa quốc tế phản đối kịch liệt đối với lời cảnh báo không tiêu thụ dầu dừa từ Văn phòng khu vực của WHO ở phía đông Địa Trung Hải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Sở Công Thương họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020Sở Công Thương họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/kc2020image001.png
8/18/2020 3:00 PMYes813Đã ban hành135000Hoạt động công thương; Hoạt động khuyến côngSở Công Thương họp xét duyệt đề án khuyến công tỉnh đợt 1 năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/kc2020image001.png
8/18/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Chương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngChương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNo808Đã ban hànhHoạt động công thương; Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng(None)Chương trình hành động hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thạnh Phú: Khởi nghiệp thoát nghèo từ nghề cơm cháy ngọtThạnh Phú: Khởi nghiệp thoát nghèo từ nghề cơm cháy ngọt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNo417Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Thạnh Phú: Khởi nghiệp thoát nghèo từ nghề cơm cháy ngọt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến TreHội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNo416Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Hội nghị các nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệpKhảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 10:00 AMYes781Đã ban hànhTin nổi bật; Hoạt động công thương(None)Khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/18/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2020)Hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 2:00 PMNo399Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ  (27/7/1947 - 27/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết nối doanh nghiệp Bến Tre đưa hàng hóa vào Siêu thị GoKết nối doanh nghiệp Bến Tre đưa hàng hóa vào Siêu thị Go/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 2:00 PMNo399Đã ban hànhHoạt động công thương(None)Kết nối doanh nghiệp Bến Tre đưa hàng hóa vào Siêu thị Go/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next