Sở Công thương tỉn​h Bến Tre 


Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Địa chỉ:Tầng 6-7, Tòa nhà 6 Sở - Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại văn phòng Sở Công thương: 0275.3822.365 | Email:sct@bentre.gov.vn

Bộ phận một cửa: 0275.3811.501​​​
​​