Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 38/TT-BTC về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào. Thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá...là những mặt hàng sẽ có thuế suất nhập khẩu bằng 0%. 
 
Theo Nghị quyết 57/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua, giấy chứng nhận (GCN) cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ được gia hạn hiệu lực. Cụ thể là điều chỉnh thời hạn hiệu lực của GCN lên thành 2 năm thay vì chỉ có thời hạn 1 vụ nuôi như quy định hiện nay.  
 
Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Nga sẽ tổ chức Hội thảo hỗ trợ xuất khẩu hàng Việt Nam sang Liên bang Nga tại thành phố Cần Thơ. 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn