Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện
70 triệu đồng là mức phạt hành chính cao nhất mà cơ quan Hải quan có thẩm quyền áp dụng đối với đối tượng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đây là một trong những điều được quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. 
 
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản số 3701 gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn chính sách về thuế môn bài năm 2011. Văn bản nêu rơ: Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011. 
 
70 triệu đồng là mức phạt hành chính cao nhất mà cơ quan Hải quan có thẩm quyền áp dụng đối với đối tượng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đây là một trong những điều được quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. 
 
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản số 3701 gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn chính sách về thuế môn bài năm 2011. Văn bản nêu rơ: Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011. 
 
70 triệu đồng là mức phạt hành chính cao nhất mà cơ quan Hải quan có thẩm quyền áp dụng đối với đối tượng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đây là một trong những điều được quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. 
 
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản số 3701 gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn chính sách về thuế môn bài năm 2011. Văn bản nêu rơ: Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011. 
 
Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản số 3701 gửi các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hướng dẫn chính sách về thuế môn bài năm 2011. Văn bản nêu rơ: Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để áp dụng cho năm 2011. 
 
70 triệu đồng là mức phạt hành chính cao nhất mà cơ quan Hải quan có thẩm quyền áp dụng đối với đối tượng vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Đây là một trong những điều được quy định tại Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành. 
 
Ngày 4 tháng 10 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5089/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án "Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi". 
 
Ngày 4 tháng 10 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 5089/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án "Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi". 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn