Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 25/02/2020, 10:00
Kế hoạch Hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
25/02/2020

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, sự quan tâm của Người sử dụng lao động và Người lao động trong các cơ sở Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ về công tác ATVSLĐ-PCCN; thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, môi trường tại nơi làm việc; xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Thực hiện theo đúng chủ đề của tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc"; Sở Công Thương xây dựng kế hoạch số 221/KH-SCT ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Sở Công Thương sẽ thực hiện các hoạt động hưởng ứng của ngành Công thương trước, trong và sau thời gian diễn ra tháng hành động như:

(1) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương triển khai Tháng hành động, văn bản sẽ được gửi đến các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong toàn ngành và đăng tải trên website của Sở (www.congthuongbentre.gov.vn).

(2) Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động tại trụ sở cơ quan với khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020".

(3) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện kỹ thuật an toàn, trong đó chú trọng đến nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ-PCCN cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động.

(4) Phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Công an PCCC tỉnh tổ chức kiểm tra và làm phóng sự công tác ATVSLĐ-PCCN tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương.

Với tinh thần hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, Sở Công thương sẽ luôn thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, môi trường tại nơi làm việc. Đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững hàng năm của ngành công nghiệp tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng kính đề nghị các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này./.

Nguồn P.KTATMT


Lượt người xem:   183
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn