Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 08:00
Kế hoạch kiểm tra nội bộ tình hình tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân năm 2020
17/02/2020

Nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ tại Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra nội bộ tình hình tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân, với các nội dung cụ thể như sau:

Kiểm tra các phòng, đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Công Thương: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương; Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Quản lý Năng lượng, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra thực hiện việc niêm yết và công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra tính kịp thời trong việc phối hợp rà soát, kiểm tra thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính (nếu có); tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; các loại sổ, biểu mẫu theo quy định; việc ứng dụng phần mềm Một của điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; nguyên nhân và giải pháp khắc phục với hồ sơ và thủ tục hành chính quá hạn (nếu có); ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính; việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tổ chức, cá nhân có liên quan đến thủ tục hành chính và việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Qua công tác kiểm tra nội bộ tình hình tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân góp phần chấn chỉnh và nâng cao ý thức, trách nhiệm đội ngũ các bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nề nếp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp dân, giải quyết  thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị./.

Nguồn: TT Sở – SCT


Lượt người xem:  55
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn