Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 08:00
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020
17/02/2020

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 5919/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020, với những nội dung như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về hình thức và phương pháp triển khai; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản ban hành trong năm 2020 đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kịp thời hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi quản lý khi có yêu cầu của người bị thiệt hại. Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu.

Tham gia việc giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh vụ việc.

Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác bồi thường nhà nước. Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu.

Đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.

Thông qua việc triển khai xây dựng thực hiện kế hoạch công tác bồi thường nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ./.

Nguồn: TT Sở – SCT


Lượt người xem:   153
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn