Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/02/2020, 08:00
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020
17/02/2020

Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế của cơ quan và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020, với các nội dung như sau:

Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Quản lý năng lượng, Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến thương mại. Riêng Văn phòng Sở và Thanh tra Sở thực hiện tự kiểm tra.

Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre về việc nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre; việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; chấp hành giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan và thực hiện việc chấm công các thành viên trong phòng; việc giữ gìn vệ sinh, sự ngăn nắp trong các phòng làm việc và trên bàn của các cá nhân công chức, viên chức; việc quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; việc tiếp nhận hồ sơ tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; tiến độ thực hiện các đầu việc được giao theo các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án của ngành năm 2020 và việc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị trực thuộc.

Qua công tác kiểm tra công vụ sẽ góp phần chấn chỉnh ý thức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan trong thực thi công vụ; rút kinh nghiệm, phát huy những mặt đã làm được, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm (nếu có) và đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại./.

Nguồn: TT Sở – SCT


Lượt người xem:   162
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn