Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Hoạt động công thương
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 14:00
Quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
21/01/2020

Kết quả hình ảnh cho hàng hóa nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 29 tháng 11 năm 2019,  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Text Box: Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Thông tư này quy định việc quản lý chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 (được quy định tại Điều 70 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Tải về    132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa), hàng hóa có quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong ngành Công Thương, bao gồm: Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; sản phẩm cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; thiết bị điện, điện tử dùng trong công nghiệp; máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các loại thực phẩm này; thương mại điện tử.

Theo đó, đối với hàng hóa nhóm 2 (có khả năng mất an toàn), hàng hóa đã có quy chuẩn, doanh nghiệp phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo sản phẩm phù hợp với quy chuẩn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường và phải công bố hợp quy theo Chương III, Thông tư này (khoản 1, Điều 5); đối với hàng hóa được quản lý theo tiêu chuẩn công bố thì phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (khoản 2, Điều 5); hàng hóa, sản phẩm ngành công thương sẽ được quản lý chất lượng riêng theo từng nhóm (hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu) và từng công đoạn (sản xuất, lưu thông, sử dụng) (Điều 6).

Trách nhiệm của Sở Công Thương: Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy và quản lý hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Thông tư 36/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020 và thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương./. 

Tải về    TT_36-2019-BCT-_Quy_dinh_quan_ly_chat_luong_san_pham_hang_hoa.pdf


Nguồn: TT Sở – SCT


Lượt người xem:  77
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn