Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Hoạt động công thương
Thứ 6, Ngày 06/12/2019, 08:00
Kết quả thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2019
06/12/2019

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 235/KH-SCT ngày 25 tháng 02 năm 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thực hiện đến các đơn vị trực thuộc, các phòng sở. Kết quả đạt được như sau:

Tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính với những nội dung Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định: công bố mới 25 TTHC, sửa đổi, bổ sung 12 TTHC và bãi bỏ 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 01 quyết định sửa đổi, bổ sung 03 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Phương án cắt giảm thời gian giải quyết đối với 08 TTHC, tỷ lệ cắt giảm thời gian trung bình là 33,33%/thủ tục; tổ chức khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của sở đến các tổ chức, cá nhân.

Về kết quả hoạt động xúc tiến thương mại:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP; Đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống phân phối hàng hóa phù hợp với điều kiện từng địa phương, duy trì mở rộng các hình thức kết nối cung – cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các địa phương khác; Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại kế hoạch 4470/KH-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp:

Triển khai và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại đúng theo kế hoạch, tập trung vào các chương trình có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong việc quảng bá và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là hỗ trợ các sản phẩm đạt OCOP của tỉnh; tổ chức và tham gia 07 hội chợ triển lãm; tổ chức 08 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX, làng nghề tham gia 02 "Phiên chợ Khởi nghiệp"; hỗ trợ 10 doanh nghiệp tham gia 20 gian hàng tại 11 hội chợ trong nước; 06 doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia hội chợ Thaifex 2019 tại BangKok – Thái Lan; tổ chức và tham gia 04 Hội nghị kết nối cung cầu trong nước; tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia hội nghị xúc tiến thương mại quốc tế Việt Nam – Thái Lan; hỗ trợ Công ty TNHH hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh lắp đặt máy bán hàng tự động trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) năm 2019 hỗ trợ 40 doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT với tên gọi Đặc sản Bển Tre; đã hỗ trợ xây dựng 13 website cho 13 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh; Tổ chức hội thảo định hướng phát triển TMĐT;  tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có kỹ năng giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên sàn TMĐT; Phối hợp với Lazada thực hiện một số công việc của đề án "Hợp tác công tư đưa Thương mại Điện tử vào làng nghề", có 289 loại sản phẩm của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề ngành dừa Bến Tre tham gia chương trình"Ngày của làng Dừa Bến Tre online" đã bán được 1.877 sản phẩm.

Hỗ trợ 01 cửa hàng giới thiệu, bán bán sản phẩm OCOP của tỉnh tại huyện Châu Thành (hỗ trợ kết nối thị trường, truyền thông, trang trí cửa hàng,...) và hỗ trợ 02 cửa hàng bán các sản phẩm từ dừa tại TP Bến Tre và huyện Châu Thành (hỗ trợ pano, bảng hiệu, tủ, kệ, quảng bá trên đài truyền hình,...).

Thực hiện công tác truyền thông của ngành: Phát hành theo định kỳ bản tin Dự báo thị trường (12 số với 2.580 bản tin), bản tin Thế giới và Cây dừa (12 số với 2.820 bản tin), cập nhật thông tin lên website Sở Công Thương; phối hợp Đài PTTH thực hiện 24 chuyên mục kinh tế công thương. Thông tin được cập nhật kịp thời, chất lượng thông tin ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tổ chức 12 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp: lớp phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế; lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các huyện, thành phố về nội dung nâng cao năng lực quản lý, phát triển ý tưởng sản phẩm và lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp; lớp tập huấn "Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời đại số" cho 106 học viên là đại diện các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ nhóm hợp tác, hợp tác xã, ...;lớp tập huấn với chuyên đề "Những điều cần biết khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật.

Về  hoạt động hỗ trợ, kết nối vốn cho doanh nghiệp:

Hoạt động khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện 01 đề án khuyến công quốc gia điểm với tổng kinh phí hỗ trợ 03 tỷ đồng, cho 08 doanh nghiệp ngành dừa đã thu hút vốn đối ứng của doanh nghiệp là  17,1 tỷ đồng để đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ 14 đề án khuyến công tỉnh đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, mở rộng và phát triển sản xuất với kinh phí hỗ trợ 2,7 tỷ đồng thu hút vốn đối ứng doanh nghiệp là 9,7 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện các đề án khuyến công trên là 32,5 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 5,7 tỷ đồng, thu hút nguồn vốn đối ứng từ các doanh nghiệp trên 26,8 tỷ đồng. Trong đó có 04 đơn vị là doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh.

Ngoài ra, hoạt động khuyến công hỗ trợ đăng ký hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 (có 03 sản phẩm được bình chọn) nhằm đẩy mạnh phát triển thương hiệu và thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh

Về công tác tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp:

Đã tham mưu ban hành và triển khai các Quyết định 02/2019/QĐ-SCT ngày 04 tháng 01 năm 2019 về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về việc Ban hành quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre.

            Để tiếp tục triển khai các chương trình 10 của Tỉnh ủy. Sở Công Thương tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới, cụ thể là:

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp

Triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề CN-TTCN trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản xuất CN-TTCN chung của toàn ngành. Tiếp tục thực hiện các nội dung của đề án Khuyến công quốc gia điểm "Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019 – 2020"; hỗ trợ 15 đề án khuyến công tỉnh thực hiện đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất

Tăng cường công tác xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh truyền thông các thông tin hoạt động của ngành. Giới thiệu đối tác cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng mới. Giới thiệu quảng bá sản phẩm địa phương trên các ấn phẩm, trang web của các tổ chức xúc tiến thương mại trong, ngoài nước.

            Tổ chức thành công các hội chợ trong và ngoài tỉnh; tập trung hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm OCOP; tham gia hội nghị giao thương, các hội chợ  nước ngoài; giới thiệu doanh nghiệp tham gia hội chợ ngoài nước thuộc Chương trình XTTM Quốc gia.

Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử. Tiếp tục đưa các sản phẩm đặc sản, sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh lên sàn  thương mại điện tử Lazada; Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng website để quảng bá sản phẩm; Hỗ trợ thực hiện dự án phát triển các cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm dừa; điểm bán hàng OCOP của tỉnh.

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Sở Công Thương luôn quan tâm, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng nhằm từng bước nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của Tỉnh ủy.


Lượt người xem:   107
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn