Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Thông tin doanh nghiệp
Thứ 3, Ngày 20/11/2018, 09:00
MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BẾN TRE
20/11/2018


Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như đóng góp lượng hàng hóa lớn, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho một bộ phận dân cư, khai thác các nguồn lực và tiềm năng của địa phương. Hơn nữa, DNNVV còn giữa vai trò hỗ trợ, bổ sung cho các doanh nghiệp lớn tạo thành mối liên kết cùng hợp tác cạnh tranh và phát triển. Tuy nhiên, thực tế khảo sát DNNVV tỉnh Bến Tre cho thấy năng lực cạnh tranh còn rất hạn chế. Hầu hết các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ lao động và quản lý thấp, công nghệ lạc hậu, khả năng tiếp cận vốn thấp, liên doanh và liên kết giữa các DNNVV còn yếu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng, DNNVV phải nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra các lợi thế cạnh tranh riêng để có thể tồn tại và phát triển bền vững, cạnh tranh ngang bằng với các doanh nghiệp trên thế giới.

 (1) Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ nhất, nâng cao năng lực tài chính: DNNVV cần tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình tài chính, năng lực và sở trường của mình. Đổi mới hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác phân tích, lập kế hoạch chiến lược và tăng cường quản lý tài chính. Chủ động xây dựng các phương án, phương thức đầu tư phù hợp với năng lực vốn, công nghệ và nhân lực. Minh bạch về vấn đề tài chính để sử dụng nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp. Quản lý lại chuỗi cung ứng, thanh toán an toàn cho các nhà cung ứng, tận dụng uy tín người mua để tiếp cận vốn từ ngân hàng.

Thứ hai, nâng cao năng lực đổi mới khoa học và công nghệ: doanh nghiệp nên rà soát, phân loại chính xác hiện trạng công nghệ, cũng như xem xét nhu cầu đổi mới công nghệ để có lợi thế cạnh tranh cao. Cần áp dụng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp FDI và DNNVV trên địa bàn tỉnh trong quá trình đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp FDI sẽ đóng vai trò nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện công nghệ phù hợp chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường. DNNVV sẽ tiếp nhận công nghệ, tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng. Ưu điểm của mô hình này là số lượng sản phẩm, quy mô sản xuất sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, hấp thụ được công nghệ từ các doanh nghiệp FDI cho sự phát triển của các DNNVV.

Thứ ba, Tăng cường nghiên cứu và phát triển sản phẩm: doanh nghiệp có tiềm lực mạnh phải đổi mới công nghệ một cách đồng bộ để tăng giá trị sử dụng và giá trị cảm quan của sản phẩm. Doanh nghiệp có nguồn lực hạn hẹp phải bắt đầu bằng việc cải tiến mẫu mã, kiểu dáng bởi vì đây là khâu cần ít vốn, làm cơ sở đầu tư chiều sâu cho những bước tiếp theo. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm và sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế. Áp dụng hệ thống quản lý hiện đại như ISO 9001, 14001, 22000… và mô hình quản lý kiểm soát sản xuất như HACCP, JIT, Kaizen, Lean… nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.   

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: nâng cao hiểu biết và năng lực của người đứng đầu về quản trị kinh doanh, quản trị chiến lược thông qua thường xuyên cập nhật thông tin, tri thức mới và những kỹ năng cần thiết như kỹ năng quản trị, lãnh đạo, kỹ năng ứng phó rủi ro và khủng hoảng trong kinh doanh, kỹ năng đàm phán và giao tiếp… Doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn lao động bằng cách trang bị tri thức, kỹ năng mới về chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ. Chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh như Trường trung cấp công nghệ Bến Tre, Cao đẳng Bến Tre… để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; điều này sẽ giảm đáng kể thời gian và chi phí đào tạo lao động cho doanh nghiệp.

Thứ năm, nâng cao năng lực mở rộng thị trường: Doanh nghiệp cần nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về cung-cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh nhằm lựa chọn mặt hàng kinh doanh, đối tượng giao dịch và phương thức kinh doanh đạt hiệu quả nhất. Thiết lập hệ thống kênh phân phối phù hợp để nâng cao năng lực thâm nhập thị trường. Doanh nghiệp nên xây dựng mô hình phân phối theo chiều dọc thông qua tham gia vào kênh phân phối có nhiều chủ thể khác nhau (nhà sản xuất, nhà buôn bán, bán lẻ…), các kênh này liên kết chặc chẽ, bền vững do một chủ thể chỉ đạo là nhà sản xuất. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại. Trước hết là chú trọng quảng cáo trên báo, đài, ti-vi và các phương tiện truyền thông khác (facebook, zalo,…) nhằm hướng đến 3 mục tiêu là thông tin, thuyết phục và gợi nhớ cho khách hàng. Tận dụng cơ hội tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế để tăng cường quảng bá sản phẩm, sử dụng hình thức như trung bày mẫu sản phẩm dùng thử, catalogue… Doanh nghiệp cung có thể thông qua hệ thống thương vụ tại các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài hoặc hệ thống khác để quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp ra bên ngoài.  

Thứ sáu, Nâng cao năng lực liên kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp: DNNVV có thể tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác kinh doanh thông qua tham gia các buổi họp mặt, hội chợ, hội nghị, câu lạc bộ hoặc hiệp hội ngành nghề nhằm nắm bắt thông tin, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, DNNVV cần ưu tiên xây dựng mối quan hệ với cơ quan ban ngành qua đó sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chống nắm những thay đổi của quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ như lãi suất vay ưu đãi, hỗ trợ khoa học công nghệ. DNNVV tích cực tham gia liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác trong nước, doanh nghiệp nước ngoài hoặc sát nhập để thành lập tập đoàn kinh tế lớn qua đó sẽ hội tụ được các lợi thế mà từng doanh nghiệp đã tích lũy được.

(2) Đối với các cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường các chính sách hỗ trợ để cải thiện môi trường kinh doanh giúp cho các DNNVV tiếp tục vươn lên, cụ thể:

Thứ nhất là hỗ trợ về tài chính và thuế: Tỉnh cần thúc đẩy đầu tư vào DNNVV thông qua Quỹ phát triển DNNVV và Quỹ bảo lãnh tín dụng. Xây dựng hành lang pháp lý khuyến khích Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào DNNVV, đẩy mạnh cơ chế bảo hiểm cho doanh nghiệp. Quy định mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cho DNNVV phải thấp hơn so với mức thuế suất áp dụng chung cho các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Thứ hai, hỗ trợ khoa học và công nghệ: DNNVV được ưu tiên lựa chọn và được hỗ trợ kinh phí để chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hỗ trợ DNNVV có các dự án liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường đại học và doanh nghiệp FDI trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Thành lập và hỗ trợ chi phí dịch vụ đối với các DNNVV trong các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, tư vấn, đào tạo về đổi mới sáng tạo, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng…

Thứ ba là hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường: Ưu tiên cho DNNVV có sản phẩm mới, sáng tạo tham gia các chương trình xúc tiến, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Tỉnh cần bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực xây dựng hệ thống chuỗi phân phối sản phẩm trên địa bàn; đồng thời có cơ chế xây dựng thương mại điện tử để hỗ trợ DNNVV phát triển thị trường tiêu thụ.

Thứ tư là chính sách khuyến khích, tăng cường liên kết giữa các DNNVV và với doanh nghiệp lớn theo chuỗi giá trị: Xây dựng chính sách khuyến khích hợp tác giữa các DNNVV theo mô hình cụm, nhóm doanh nghiệp có ngành nghề chung hoặc ngành nghề bổ trợ nhằm phát triển liên kết và tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng. Thành lập các tổ chức xúc tiến hợp tác kinh doanh giữa các DNNVV, tài trợ kinh phí thực hiện các dự án chung cho các DNNVV cùng tham gia. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ các DNNVV khi tham gia vào nhà thầu phụ hoặc tham gia hợp đồng với các doanh nghiệp lớn.  

Tóm lại, tiềm năng phát triển của DNNVV tỉnh Bến Tre còn rất lớn, để các doanh nghiệp này có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh cần có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Bài viết này là tư liệu tham khảo cho các DNNVV, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách của tỉnh Bến Tre trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Nguồn: Phan Nhân


Lượt người xem:   499
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn