Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Hoạt động công thương
​Nhằm vâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng; tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế ... 
 
​Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 5919/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020, với những nội dung như sau:Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu q... 
 
​Nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ tại ... 
 
​Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 01 đạt 2.575 tỷ đồng, giảm 9,07% so tháng trước, giảm 2,83% so cùng kỳ và đạt 7,69% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: thủy sản đông lạnh, giấy kraft công nghiệp, nước dừa đóng hộp, thức ăn thủy sản,..... Tham dự Hội nghị đánh giá Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm- OCOP khu vực phía Nam tại Đồng Tháp... 
 
Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:Nâng cao ... 
 
​Ngày 29 tháng 11 năm 2019,  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Thông tư này quy định việc quản lý chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 (được quy định tại Điều 70 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi... 
 
​Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 235/KH-SCT ngày 25 tháng 02 năm 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ thực hiện đến các đơn vị trực thuộc, các phòng sở. Kết quả đạt được như sau:Tổ chức thực hiện tốt công tá... 
 
​Ông Châu Văn Bình-GĐ Sở CT nghiệm thu dự án tại Cửa hàng A&G -Nguồn: P.KHTCNằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và tiếp nối thành công từ dự án "Hỗ trợ đầu tư cửa hàng bán các sản phẩm từ dừa và đặc sản tỉnh Bến Tre" năm 2018; năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Dự án "Hỗ trợ đầu tư c... 
 
​Ngày 20/11/ 2019, Tỉnh ủy đã có báo cáo số 539-BC/TU Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 và hướng đến năm 2030.Sản xuất chế biến thủy sản tại Xí nghiệp thủy sản Ba Tri (Nguồn: QLCN)Sau khi Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 28-KL/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến ... 
 
​Xí nghiệp thủy sản Ba Tri, huyện Ba Tri (Nguồn: QLCN)Qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của Tỉnh ủy đã đạt được những kết quả nhất định: Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN) được tập trung đầu tư; các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trọng điểm được quan tâm, hỗ trợ chuyển đổi công nghệ mới; chất lượng sản phẩm tăng lên, tạo thương hiệu và tăng khả năng cạnh tr... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn