Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Cơ hội kinh doanh
Gáo dừa và than gáo dừa hiệnđược bày bán trên thị trường trong nước và quốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâmcó thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Gáo dừa và than gáo dừa hiện được bày bán trên thịtrường trong nước và quốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trựctiếp với nhà sản xuất SME:  
 
VCO và đường dừa được bày bán tại thị trường nội địavà quốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuấtSME:  
 
Dầu dừa tinh khiết (VCO) tại Quần đảo Solomon được chếbiến bằng công nghệ ép lạnh và hiện được bày bán trên thị trường trong nước vàquốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuấtSME:  
 
VCO và đường dừa được bàybán tại thị trường nội địa và quốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệtrực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Dầu dừa tinh khiết (VCO) tạiQuần đảo Solomon được chế biến bằng công nghệ ép lạnh và hiện được bày bán trênthị trường trong nước và quốc tế. Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trựctiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Gáo dừa và than gáo dừahiện được bày bán trên thị trường trong nước và quốc tế. Quý doanh nghiệp quantâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Gáo dừa, than gáo dừa vàthan gáo dừa dạng thỏi hiện được bày bán trên thị trường trong nước và quốc tế.Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Dầudừa tinh khiết (VCO) tại Quần đảo Solomon được chế biến bằng công nghệ ép lạnhvà hiện được bày bán trên thị trường trong nước và quốc tế. Quý doanh nghiệpquan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
Gáodừa và than gáo dừa hiện được bày bán trên thị trường trong nước và quốc tế.Quý doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất SME:  
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn