Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
Tin tức sự kiện - Hoạt động công thương
Ngày 14/02/2020, Sở Công Thương đã tổ chức Hội thảo triển khai đề tài "Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre", nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của Đề tài cho các sở, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân được biết, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đồng thời, góp phần triển khai ứng dụng và nhân rộng kết q... 
 
Ngày 12/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-UBND về việc ghi nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ "Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre".Mục tiêu chung của Đề tài: Xác định ngành công nghiệp chủ lực là những ngành có tính cạnh tranh, có lợi thế phát triển, việc đánh giá chính xác thực trạng và t... 
 
​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Kế hoạch số 6234/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, dịch vụ ở các điểm Hội xuân, Hội chợ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2020.Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra ho... 
 
Nhằm tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức trong việc chấp hành Nội quy, Quy chế của cơ quan và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; phát huy nhân tố tích cực, góp ... 
 
​Nhằm vâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng; tăng cường kỷ cương pháp luật, ngăn chặn, hạn chế ... 
 
​Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 5919/KH-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước năm 2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020, với những nội dung như sau:Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến hiệu q... 
 
​Nhằm đánh giá, nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân; phát hiện những sơ hở, bất cập trong quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan đến thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ tại ... 
 
​Giá trị sản xuất CN-TTCN ước thực hiện tháng 01 đạt 2.575 tỷ đồng, giảm 9,07% so tháng trước, giảm 2,83% so cùng kỳ và đạt 7,69% kế hoạch. So với tháng cùng kỳ năm trước, nhiều sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá như: thủy sản đông lạnh, giấy kraft công nghiệp, nước dừa đóng hộp, thức ăn thủy sản,..... Tham dự Hội nghị đánh giá Chương trình Mỗi xã 01 sản phẩm- OCOP khu vực phía Nam tại Đồng Tháp... 
 
Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020, với những nội dung cụ thể như sau:Nâng cao ... 
 
​Ngày 29 tháng 11 năm 2019,  Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BCT quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Thông tư này quy định việc quản lý chất lượng đối với hàng hóa nhóm 2 (được quy định tại Điều 70 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khoản 14, Điều 1 của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Sửa đổi... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn