Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

Tìm kiếm Hướng dẫn tìm kiếm
STTTên thủ tụcLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngVật liệu nổ công nghiệpSở Công Thương2
2Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công ThươngVật liệu nổ công nghiệpSở Công Thương2
3Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệpSở Công Thương2
4Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ Vật liệu nổ công nghiệpSở Công Thương2
5Cấp Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻThương mại quốc tếSở Công Thương2
6Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻThương mại quốc tếSở Công Thương2
7Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt độngThương mại quốc tếSở Công Thương2
8Cấp Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Thương mại quốc tếSở Công Thương2
9Cấp điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mạiThương mại quốc tếSở Công Thương2
10Cấp Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2Thương mại quốc tếSở Công Thương2
11Cấp Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻThương mại quốc tếSở Công Thương2
12Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Thương mại quốc tếSở Công Thương2
13Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)Thương mại quốc tếSở Công Thương2
14Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ”.Thương mại quốc tếSở Công Thương2
15Cấp Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tếSở Công Thương2
16Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàiThương mại quốc tếSở Công Thương2
17Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CPThương mại quốc tếSở Công Thương2
18Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Thương mại quốc tếSở Công Thương2
19Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Thương mại quốc tếSở Công Thương2
20Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Thương mại quốc tếSở Công Thương2
21Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmAn toàn thực phẩmSở Công Thương2
22Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmAn toàn thực phẩmSở Công Thương2
23Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phươngĐiệnSở Công Thương2
24Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cáp điện áp 35kV tại địa phươngĐiệnSở Công Thương2
25Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cáp điện áp 0,4kV tại địa phươngĐiệnSở Công Thương2
26Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phươngĐiệnSở Công Thương2
27Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiệnSở Công Thương2
28Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phươngĐiệnSở Công Thương2
29Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tảiKhí thiên nhiên nénSở Công Thương2
30Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải (CNG)Khí thiên nhiên nénSở Công Thương2
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn