Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Các quy hoạch, đề án
​82_QD_BCT_Phe_duyet_QH_phat_trien_dien_luc_tinh_BT.pdf516_QD_UBND_Phe_duyet_QH_phat_trien_dien_luc.pdf2497_QD_BCT_Quyet_dinh_phe_duyet_quy_hoach_phat_trien_dien_gio_tinh_Ben_Tre.PDF 
 
Ngày 21 tháng 5 năm 2014, UBND tỉnhBến Tre ký ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND v/v Phê duyệtQuy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.  
 
Ngày 11 tháng 10 năm 2013, UBND tỉnh Bến Tre ký ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND v/v phê duyệt chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tinh giai đoạn 2013 - 2020  
 
Ngày 23 tháng 8 năm 2011, Bộ Công Thương ký ban hành Quyết định số 4529/QĐ-BCT về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020 
 
Ngày 04/10/2012, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển. 
 
Mục tiêu quy hoạch: Tập trung phát triển các ngành công nghiệp thuộc thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh, trong đó chú trọng đầu tư công nghiệp chế biến dừa và chế biến thủy sản là hai ngành công nghiệp chủ lực chi phối đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh; khuyến khích sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, tạo nguồn thu lớn cho Ngân sách và giải quyết nhiều việc làm cho xã hội; duy trì hợp lý các ngành ... 
 
Ngày 04/10/2012, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm tỉnh Bến Tre hướng đến năm 2020 
 
Xem tóm tắt quy hoạch Quyết định phê duyệt quy hoạch  
 
1.Quan điểm phát triển: Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn này; Ưu tiên phát triển các CCN có quy mô hợp lý, phục vụ nhu cầu di dời và mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản tại khu vực nông thôn, gắn với đảm bảo an n... 
 
Quy hoạch phát triển điện lực huyện Ba Tri Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thạnh Phú Quy hoạch phát triển điện lực huyện Mỏ Cày Nam Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chợ Lách Quy hoạch phát triển điện lực huyện Mỏ Cày Bắc Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Đại Quy hoạch phát triển điện lực huyện Giồng Trôm Quy hoạch phát triển điện lực huyện Châu Thành Quy hoạch phát triển... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Lê Văn Khê - Giám đốc Sở Công Thương Bến Tre

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương Bến Tre - Địa chỉ: 71-77 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: sct@bentre.gov.vn